Test data in COS sandbox

About the test data

We have populated the COS sandbox with synthetic, yet realistic, test data.

Our ambition is to provide at least some data for each available API in COS sandbox.

We have also the following test criteria in mind when creating the test data:

 • Realistic data: A normal number of common posts in a patient’s medical records.

 • Self-validating data: For example, explicitly typing “first name” in fields used for first name etc.

 • Minimum and maximum values: Explore the threshold values.

 • Special characters: For example, Å, Ä, Ö to see that they fit in a row and that the encoding is ok.

 • Extremely many posts: What happens if there are unusually many posts? Can the integration handle it?

Description of the test data

Bed overview

Medicinkliniken - Medicin Avd 1 (Totalt 5 vårdplatser)

19560911-1553 Emanuel Ewan Inskriven

20220039-0017 Urban Stare Inskriven

19781009-6946 Ulla Karlsson Inskriven

19880305-1187 Sonja Carlsson Inskriven

19020301-1028 Kicki Karlsson Inskriven

 

Medicinkliniken – Medicin Avd 2 (Totalt 5 vårdplatser)

19020305-2956 Ulf Andersson Inskriven

20020305-8151 Kalle Hermansson Inskriven

19850807-6851 Tom Persson Inskriven

20220039-0033 Carl Planerad Bokad (Ej inskriven än)

20220039-0009 Jenny Permission På Permission (Behåller din plats)

 

Planerad utskrivning på patient 20220039-0009 Jenny Permission – skrivs ut 2022-05-05.

 

Booked appointment

Patient A = Emanuel Ewan, 19560911-1553

2022-03-29 Utförd Telefonkontakt, Medicinkliniken, Medicinmottagningen

2022-04-23 Pågående vårdtillfälle, Medicinkliniken, Medicin Avd 1

2022-05-07 Planerat besök, Medicinkliniken, Medicin Avd 1

 

Patient B = Ulf Andersson, 19020305-2956

2022-04-30 Bokat besök (ej ankomst registrerat), Medicinkliniken, Medicinmottagningen

Care contacts

Patient C = Rut Larsson, 20030305-0587

2022-04-05 Mottagningsbesök, Kirurgkliniken, Kirurgmottagningen

2022-04-11 Telefonkontakt, Kirurgkliniken, Kirurgmottagningen

2022-04-19 till 2022-04-27 Vårdtillfälle, Kirurgkliniken, Kirurg Avd 1

Invoice

Patient A = Emanuel Ewan, 19560911-1553

2022-04-28 till 2022-04-30 Vårdtillefälle, Medicinkliniken, Medicin Avd 1

Vårdavgift Vuxen – Vårddygnskostnad á 80 kr, 3 dygn, total 240 kr.

 

Patient information

Patient A = Emanuel Ewan, 19560911-1553

Personnummer: 19560911-1553

Förnamn: Emanuel

Mellannamn:

Efternamn: Ewan

Kön: Man

Adress: Storgatan 1, 58577 Stockholm

Telefon: 070-1000000

 

Payment notice

Patient B = Ulf Andersson, 19020305-2956

2022-04-30 Bokat besök (ej betalat), Medicinkliniken, Medicinmottagningen

 

Video meetings

Patient D = Molly Hansson, 19660907-1243

2022-05-16 Bokat Videomöte

2022-05-23 Bokat Videomöte

 

National Early Warning Score (NEWS2)

Patient A = Emanuel Ewan, 19560911-1553

SpO2 (pox) – 100%

Puls – 80/min

Blodtryck – 120/75 mm[Hg]

Andningsfrekvens – 20/min

Kroppstemperatur – 36.5

ACVPU – Alert

NEWS2 – 0

 

Vital signs

Patient A = Emanuel Ewan, 19560911-1553

SpO2 (pox) – 99% (7 liter syrgas/min)

Puls – 80/min

Blodtryck – 140/80 mm[Hg]

Andningsfrekvens – 50/min

Kroppstemperatur – 37

ACVPU – Confusion

NEWS2 – 8

 

Attention signal

Patient A = Emanuel Ewan, 19560911-1553

Överkänslighet: Paracetamol (Livshotande – Verifierad), Getingstick (Skadlig – Misstänkt), Jordnötter (Besvärande – Misstänkt)

Behandling: Antikoagulantiabehandling

Smittsam sjukdom: Hepatit B

Vårdrutinavvikelse: Patienten accepterar ej blod- eller plasmatransfusion

 

Chemistry lab results

Patient A = Emanuel Ewan, 19560911-1553

2022-05-01 – klockan 16:11

B-Hemoglobin[Hb] – 90g/liter

 

2022-05-11 – klockan 16:14

B-EVF – 50

 

Diagnosis

Patient A = Emanuel Ewan, 19560911-1553

Huvuddiagnos:

D539 – Nutritionsanemi, ospecificerad

Underdiagnoser:

D508 – Andra specifiverade järnbristanemier

D530 – Proteinbristanemi

 

Journal notes

Patient A = Emanuel Ewan, 19560911-1553

2022-03-29 – Medicinmottagningen – Telefonkontakt – Daganteckning – Louise Ristenvik Gustavsson

 • Aktuellt Hälsoproblem – Trötthet

 • Body_weight – 55 kg

 • Height – 165 cm

 

2022-04-28 – Medicin Avd 1 – Vårdtillfälle – Inskrivningsanteckning – Louise Ristenvik Gustavsson

 • Kontaktorsak – Anemi

 • Aktuellt Hälsoproblem – Mycket trött och blek.

 • Anamnes

 • Socialt

 • Familj – Gift

 • Boende – Eget boende, villa

 • Arbete/Sysselsättning – Pensionerad

 • Alkohol – Nykterist

 • Tobak – Röker ej

 • Status

 • Mun och svalg – ua

 • Lymfkörtlar – ua

 • Buk – ua

 • Neurologiskt – ua

 • Blodtryck – 100/80 mm[Hg] 

Medical prescriptions

Patient A = Emanuel Ewan, 19560911-1553

Ipren, 400 mg, 1 tablett 2 gånger dagligen tills vidare

Furix, 10 mg/ml, 2-4 ml vid behov tills vidare

 

Radiology

Patient A = Emanuel Ewan, 19560911-1553

Enhet = PSRadiology centre 2

 

Abdomen Blödning-Nuklearmedicin

RID: 0000000001

Svarsdatum: 2022-05-01 20:58

Undersökningsdatum: 2022-05-01 20:57

 

Angiografi

RID: 0000000002

Svarsdatum: 2022-05-01 21:34

Undersökningsdatum: 2022-05-01 21:34

 

Refferal

Patient D = Molly Hansson, 19660907-1243

 

Konsultationsremiss

RID: 154408

Remissdatum: 2022-0501

Remitterande enhet: Medicin Avd 1

Remissmall: Konsultationsremiss

 

Vårdbegäran

RID: 154407

Remissdatum: 2022-0501

Remitterande enhet: Medicinkliniken

Remissmall: Allmän vårdbegäran