Öppna API

Öppna API är tillgängliga utan några särskilda säkerhetsaspekter vad gäller informationen som sådan. Det krävs dock alltid ett produktabonnemang med giltig API-nyckel för att en applikation ska erhålla åtkomst.

API