Patientens API

Patientens API kräver förutom en godkänd applikation dessutom att användaren e-legitimerat sig. Legitimering hanteras typiskt med en kommersiell IdP-tjänst som stödjer BankID och Mobilt BankID etc.
Applikationer som använder Patientens API måste förhålla sig till OpenID Connect/OAuth2-standarden och denna tjänsts integrationsprofil.

10 APIer