Partner API

Partner API används av betrodda system och handlar således om mer klassiska mönster av system-till-system-integration. Självfallet kan även en partner ta fram applikationer som baseras på övriga API-produkter som exempelvis Vårdens API. I sådana fall omfattas dessa applikationer av motsvarande krav och hanteras därefter, se nedan.

10 APIer