Produkter (för abonnemang)

 • Öppna API

  Öppna API är tillgängliga utan några särskilda säkerhetsaspekter vad gäller informationen som sådan. Det krävs dock alltid ett produktabonnemang med giltig API-nyckel för att en applikation ska erhålla åtkomst.

 • Partner API

  Partner API används av betrodda system och handlar således om mer klassiska mönster av system-till-system-integration. Självfallet kan även en partner ta fram applikationer som baseras på övriga API-produkter som exempelvis Vårdens API. I sådana fall omfattas dessa applikationer av motsvarande krav och hanteras därefter, se nedan.

 • Patientens API

  Patientens API kräver förutom en godkänd applikation dessutom att användaren e-legitimerat sig. Legitimering hanteras typiskt med en kommersiell IdP-tjänst som stödjer BankID och Mobilt BankID etc.
  Applikationer som använder Patientens API måste förhålla sig till OpenID Connect/OAuth2-standarden och denna tjänsts integrationsprofil.


Mer info om produkter