Lyckas inte få något att fungera med Partner API.

Goddagens, Jag är intresserad av att använda detta API för att specifikt läsa ut tidigare diagnoser för patienter. Har provat sidan "Hämta journalanteckningar", fyller i datum, personnummer och Ocp-Apim-Subscription-Key, därefter får jag Deny om jag väljer "No auth" vilket väl är helt normalt då man borde behöva autentisera sig. Men båda de andra "Authorization code" och "Client credentials" ger timeouter. Authorization code -> authorizer.openservices.cambio.se -> ERR_CONNECTION_TIMED_OUT Client credentials -> An HTTP connection to authorization server could not be established or it has been unexpectedly closed. Har även provat de länkar som finns på sidan https://developer.openservices.cambio.se/openidprofile för att läsa ut konfigurationen, även dessa ger timeout, t.ex: https://authorizer.openservices.cambio.se/auth/realms/master/.well-known/openid-configuration Hur kommer jag vidare? Ett, eller ett par fungerande exempel på tänkt användning hade varit guld värt! Tackar på förhand.. Johan

Comments

 •  
  Autentiserings-tjänsten har startats om och nu fungerar allt som vanligt igen.
  Posted by Hidden Mon, 06 Aug 2018 10:35:53 GMT
 •  
  Tackar, det gjorde det mycket trevligare. En till undran, finns detta API installerat hos ALLA era kunder som har COSMIC? I så fall, tillgång till lokala URLar för authoriser och API + att lägga till nya användare, prenumerationer och program är det något som era kunder hanterar själva?
  Posted by Hidden Wed, 08 Aug 2018 10:37:31 GMT
 •  
  Open Services kommer att finnas hos alla kunder men gör det inte ännu. Exakt vilka API:er de väljer att göra tillgängliga kan variera från kund till kund. Kunderna kommer själva ansvara för administrationen av Open Services.
  Posted by Hidden Wed, 08 Aug 2018 13:47:12 GMT


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.