Questions

Do you have any questions or issues about APIs or how you get connected? Open an issue and we will respond as soon as possible.

 • FHIR sandbox-miljö

  Hej, testar FHIR APIet via er sandboxmiljö. 1.Ser där att det finns möjlighet att testa GET-metoder, går det att testa exempelvis PATCH- eller POST-metoder via samma sandbox-miljö? 2.Vi har testat med några av de queries som återfinns i er FHIR Implementationguide men exempelvis när vi försöker göra ett anrop mot 'Slot?Start=2022-02-24T08:00:06' eller 'Location?Type=OF' får vi tillbaka fel, stöds endast vissa metoder i sandbox-miljön? 3.Finns det fler sökparametrar för en Appointment annat än ett personnummer för en patient, ex hsa id för en practitioner?

   
  Status: Proposed | Reported by Hidden 2022-02-24 03:36 (GMT)
 • API for uploading documents

  Hi, wonder if there are any API:s for uploading documents to Cosmic. Also looking for API:s retrieveing treatment units or similar.

   
  Status: Open | Reported by Hidden 2021-02-19 02:20 (GMT)
 • Internal server error 500

  Hej, Som en annan användare har frågat tidigare får jag tomma svar, men också felkod "500, Internal server error" samt responsen {"statusCode":500,"message":""} vid anrop till patient-API:et. Jag har autentiserat mig med Bank-Id, skickar med access_token som en authentication header "Bearer" samt använder testpersonen 19861106-2384. Finns det möjlighet att få hjälp med vad som visas i loggarna på serversidan för vägledning kring vad som är felaktigt i mitt anrop?

   
  Status: Proposed | Reported by Hidden 2020-01-03 11:03 (GMT)
 • Application registration

  Hi, I would just like to make sure that I have understood correct. Do my application registration need to be approved by you before I call your test APIs? Best regards Lars

   
  Status: Proposed | Reported by Hidden 2019-12-20 08:56 (GMT)
 • Testdata - personnummer?

  Hej Support! Jag använder Partner-API för att bl.a. hämta patientinformation och allt funkar, men tyvärr får jag tomma svar. Jag har försökt utan patientnummer och jag har försökt med 198611062384, enligt instruktionerna, men bara tomma svar. Så, vilket patientnummer kan jag använda för att plocka hem testdata? Med vänliga hälsningar, Niklas

   
  Status: Resolved | Reported by Hidden 2019-02-07 10:19 (GMT)
 • Bankid och användare för Partner API?

  Hej Support! Jag försöker använda Partner-API, men lyckas inte authenticera mig, så två frågor: 1. Dokumentationen säger att jag behöver bankid, men behövs det för Partner-API? I så fall, hur konfigurerar jag? Sidan som det länkas till finns tyvärr inte längre. 2. När jag authenticerar mig, för att få tokens, vilken användare ska jag använda? Med vänliga hälsningar, Niklas

   
  Status: Resolved | Reported by Hidden 2019-02-06 12:37 (GMT)
 • Lyckas inte få något att fungera med Partner API.

  Goddagens, Jag är intresserad av att använda detta API för att specifikt läsa ut tidigare diagnoser för patienter. Har provat sidan "Hämta journalanteckningar", fyller i datum, personnummer och Ocp-Apim-Subscription-Key, därefter får jag Deny om jag väljer "No auth" vilket väl är helt normalt då man borde behöva autentisera sig. Men båda de andra "Authorization code" och "Client credentials" ger timeouter. Authorization code -> authorizer.openservices.cambio.se -> ERR_CONNECTION_TIMED_OUT Client credentials -> An HTTP connection to authorization server could not be established or it has been unexpectedly closed. Har även provat de länkar som finns på sidan https://developer.openservices.cambio.se/openidprofile för att läsa ut konfigurationen, även dessa ger timeout, t.ex: https://authorizer.openservices.cambio.se/auth/realms/master/.well-known/openid-configuration Hur kommer jag vidare? Ett, eller ett par fungerande exempel på tänkt användning hade varit guld värt! Tackar på förhand.. Johan

   
  Status: Resolved | Reported by Hidden 2018-08-01 09:06 (GMT)
 • Svaret formateras konstigt med onödiga array:er

  Svaret innehåller alltid en array med objekt där varje objekt endast har ett attribut "ChemistryReportEHRExtract" som är en array med längden 1

   
  Status: Resolved | Reported by Hidden 2017-07-04 11:15 (GMT)

You are not signed in. Please sign in to see this page.