Testdata

Här finns information om den testdata som finns att tillgå i Cosmic och som du som utvecklare kan få access till via Cambio Open Services.
Varje API har sin sektion där du kan ta del av en besrivning av innehållet i meddelandet samt ett eller flera testmeddelanden.

APIer.

Lista på de APIer som finns i Cambio Open Service.
Laboratoriesvar Kemi.
Journalanteckning.
Diagnoser.
Vårdkontakt.
Demografisk data Patient.

LABORATORIESVAR KEMI.

Kemlabsvaret innehåller alla laboratoriesvar för en given patient för en given tidsperiod.
Beskrivning av innehållet i svaret finner du här
Cambio Open Services APIer hämtar informationen från Cosmic. De personnummer och datumintervall som idag finns att tillgå finner ni nedan.
Kom ihåg att vid användning av vissa APIer (APIer i bl.a. produktgruppen Patientens Api) måste auktorisation med BankId ska. Ytterligare information om detta hittar ni här

Svarsmeddelande nummer 1.
Svarsmeddelande nummer 2.
Svarsmeddelande nummer 3.
Svarsmeddelande nummer 4.

SVARSMEDDELANDE NUMMER 1
Detta är ett enkelt svar med ett resultat.
Patient: Ulla Alm, 19861106-2384
Provtagningsstidpunkt start: 2017-05-01T00:00:00
Provtagningsstidpunkt slut: 2017-05-19T23:00:00
Detta ger alla svar där provtagningstidppunkten ligger mellan den 1/5-17 och kl:23:00 19/5-17.
Kemlabsvar nummer 1


SVARSMEDDELANDE NUMMER 2
I detta svar har vi lagt till ett antal specialtecken i enheten för resultatet, samt i kommentarsfälten
Patient: Ulla Alm, 19861106-2384
Provtagningsstidpunkt start: 2017-05-20T00:00:00
Provtagningsstidpunkt slut: 2017-05-22T23:00:00
Detta ger alla svar där provtagningstidppunkten ligger mellan den 20/5-17 och kl:23:00 21/5-17.
Kemlabsvar nummer 2


SVARSMEDDELANDE NUMMER 3
I svaret har vi denna gång lagt ett resultat på ett test som ligger utanör referensintervallet.
Patient: Ulla Alm, 19861106-2384
Provtagningsstidpunkt start: 2017-05-23T00:00:00
Provtagningsstidpunkt slut: 2017-05-25T23:00:00
Detta ger alla svar där provtagningstidppunkten ligger mellan den 23/5-17 och kl:23:00 25/5-17.
Kemlabsvar nummer 3


SVARSMEDDELANDE NUMMER 4
Nu har vi kombinerat alla svar oven vilket ger ett meddelande med alla svar.
Patient: Ulla Alm, 19861106-2384
Provtagningsstidpunkt start: 2017-05-01T00:00:00
Provtagningsstidpunkt slut: 2017-05-25T23:00:00
Detta ger alla svar där provtagningstidppunkten ligger mellan den 01/5-17 och kl:23:00 25/5-17.
Kemlabsvar nummer 4

Gå till toppen på sidan!


JOURNALANTECKNING.

JournalAPIet levererar alla journalanteckningar regsitrerade för vald patient.
Beskrivning av innehållet i svaret finner du här
Cambio Open Services APIer hämtar informationen från Cosmic. De personnummer och datumintervall som idag finns att tillgå finner ni nedan.


SVARSMEDDELANDE
Detta är ett enkelt svar med flera journalantecknignar.
Patient: Ulla Alm, 19861106-2384
Journalsvar.
Gå till toppen på sidan!DIAGNOSER.

Med DiagnosAPIet får ni fram alla diagnoser för en angiven patient.
Beskrivning av innehållet i svaret finner du här
Cambio Open Services APIer hämtar informationen från Cosmic. De personnummer och datumintervall som idag finns att tillgå finner ni nedan.


SVARSMEDDELANDE
Detta är ett enkelt svar med flera Diagnoskoder.
Patient: Ulla Alm, 19861106-2384
Diagnossvar.
Gå till toppen på sidan!VÅRDKONTAKT.

Med VårdkontaktAPIet får ni fram alla Vårdkontakter för en angiven patient.
Beskrivning av innehållet i svaret finner du här
Cambio Open Services APIer hämtar informationen från Cosmic. De personnummer och datumintervall som idag finns att tillgå finner ni nedan.


SVARSMEDDELANDE
Detta är ett enkelt svar med flera vårdkontakter.
Patient: Ulla Alm, 19861106-2384
Vårdkontat.
Gå till toppen på sidan!Patient.

Med PatientAPIet får ni fram alla demografisk data för en angiven patient.
Beskrivning av innehållet i svaret finner du här
Cambio Open Services APIer hämtar informationen från Cosmic. De personnummer och datumintervall som idag finns att tillgå finner ni nedan.


SVARSMEDDELANDE
Detta är ett enkelt svar med demografisk data för en patient.
Patient: Ulla Alm, 19861106-2384
Patient.
Gå till toppen på sidan!