Laboratoriesvar kemi

API change history

Laboratoriesvar kemi för en patient.

Hämta laboratoriesvar

Samtliga svar för aktuell patient. Urvalet kan filtreras med avseende på provtagningstidpunkt.
Mer information om meddelandet finns här.

OAuth scope för åtkomst : user/Observation-read

Try it

Request URL

Request parameters

(optional)
string

Svar från tidpunkt på formatet '1970-01-01T01:00:00'

(optional)
string

Svar till tidpunkt på formatet '1970-01-01T01:00:00'

Request headers

(optional)
string

Patientens personnummer.

string
Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.
string
OAuth 2.0 access token obtained from OAuth2 Authorization. Supported grant types: Authorization code, Client credentials.

Request body

Response 200

Begäran lyckades för inloggad patient.

[
 {
  "ChemistryReportEHRExtract": [
   {
    "PerformingUnit": {
     "UnitID": {
      "extension": "CC000123",
      "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
     },
     "UnitLocalID": {
      "extension": "",
      "root": "LocalUnitOID"
     }
    },
    "ehr_id": {
     "extension": "SE162321000024-Cambio_Common_U:EhrId:198611062384",
     "root": "1.2.752.129.2.1.2.1"
    },
    "Report": {
     "ReportDateTime": {
      "value": "20170609120306"
     },
     "ReportCommentary": "Detta är en kommentar för B-Hemoglobin.",
     "ReportId": "",
     "TestResult": [
      {
       "TestId": "NPU03568",
       "TestName": "B-Trombocyter",
       "TestCommentary": "B-Trom kan vara lågt.\n Gruppkommentar: Gruppkommentar.",
       "Pathological": "0",
       "IUPAC": "",
       "Unit": "",
       "rc_id": {
        "extension": "SE162321000024-Cambio_Common_U:RcId:ChemistryResult:84155",
        "root": "1.2.752.129.2.1.2.1"
       },
       "Result": "200"
      },
      {
       "TestId": "SWE05074",
       "TestName": "B-Hemoglobin(Hb)",
       "TestCommentary": "Sverat ser OK ut.\n Gruppkommentar: Gruppkommentar.",
       "Pathological": "0",
       "IUPAC": "",
       "Unit": "",
       "rc_id": {
        "extension": "SE162321000024-Cambio_Common_U:RcId:ChemistryResult:84148",
        "root": "1.2.752.129.2.1.2.1"
       },
       "Result": "200"
      }
     ],
     "ReportStatus": "CO",
     "rc_id": {
      "extension": "SE162321000024-Cambio_Common_U:RcId:ChemistryReport:97940",
      "root": "1.2.752.129.2.1.2.1"
     },
     "ReportVersionDateTime": {
      "value": "20170609120306"
     }
    },
    "ehr_system": {
     "extension": "SE162321000024-Cambio_Common_U",
     "root": "1.2.752.129.2.1.2.1"
    },
    "Request": {
     "RequestId": "80000454",
     "CollectionDateTime": "20170609120306",
     "RequestDateTime": {
      "value": "20170609115900"
     },
     "Priority": "Rutin",
     "CollectorsCommentary": "Detta är ett prov som avser patiienten som ringde in. Hon skickades till provtagningen.",
     "rc_id": {
      "extension": "SE162321000024-Cambio_Common_U:RcId:ChemistryRequest:84131",
      "root": "1.2.752.129.2.1.2.1"
     }
    },
    "ReceivingUnit": {
     "UnitID": {
      "extension": "SE5565189692-101JW",
      "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
     },
     "UnitLocalID": {
      "extension": "",
      "root": "LocalUnitOID"
     }
    },
    "Patient": {
     "PatientID": {
      "extension": "198611062384",
      "root": "1.2.752.129.2.1.3.1"
     },
     "PatientProtectedId": false,
     "PatientName": {
      "PatientFamilyName": "Alm",
      "PatientMiddleName": "",
      "PatientGivenName": [
       {
        "qualifier": "NN",
        "value": "Ulla"
       }
      ]
     },
     "PatientInternalID": "4252"
    },
    "CareProviders": {
     "CareProvider": [
      {
       "CareProviderUnit": {
        "UnitID": {
         "extension": "Not implemented",
         "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
        },
        "UnitLocalID": {
         "extension": "Not implemented",
         "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
        }
       },
       "CareProviderInternalID": "39747",
       "ProviderPosition": {
        "CareProviderPositionID": {
         "extension": "Not implemented",
         "root": "Define"
        },
        "CareProviderPositionName": "Läkare"
       },
       "CareProviderType": "RequestingPhysician",
       "CareProviderID": {
        "extension": "",
        "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
       },
       "CareProviderName": "Sven Svensson"
      },
      {
       "CareProviderUnit": {
        "UnitID": {
         "extension": "Not implemented",
         "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
        },
        "UnitLocalID": {
         "extension": "Not implemented",
         "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
        }
       },
       "CareProviderInternalID": "39747",
       "ProviderPosition": {
        "CareProviderPositionID": {
         "extension": "Not implemented",
         "root": "Define"
        },
        "CareProviderPositionName": "Läkare"
       },
       "CareProviderType": "ReportReceivingPhysician",
       "CareProviderID": {
        "extension": "",
        "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
       },
       "CareProviderName": "Sven Svensson"
      }
     ]
    },
    "Units": {
     "Unit": [
      {
       "UnitID": {
        "extension": "SE162321000024-0001",
        "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
       },
       "UnitName": "County of Cambio*",
       "UnitLocalID": {
        "extension": "",
        "root": "LocalUnitOID"
       }
      },
      {
       "PhoneNumbers": {
        "Phone": [
         {
          "PhoneComment": "",
          "PhoneType": "Växel",
          "PhoneNumber": "023-490000"
         }
        ]
       },
       "UnitAddresses": {
        "UnitAddress": [
         {
          "UnitAddressCountry": "Sverige",
          "UnitAddressPostcode": "79182",
          "UnitAddressAddress": "KIR mott- Falu Lasarett",
          "UnitAddressCity": "Falun",
          "UnitAddressCounty": "Dalarna",
          "UnitAddressComment": "",
          "UnitAddressType": "Besöksadress"
         }
        ]
       },
       "UnitID": {
        "extension": "SE5565189692-101JW",
        "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
       },
       "UnitName": "Surgery Clinic*",
       "EmailAddresses": {
        "Email": [
         {
          "EmailType": "",
          "EmailAddress": "info@kirmott.se"
         }
        ]
       },
       "UnitSecrecyGroups": {
        "Group": [
         "Kirurgkliniken"
        ]
       },
       "HeadCareproviderUnitID": {
        "extension": "SE162321000024-0001",
        "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
       },
       "UnitLocalID": {
        "extension": "",
        "root": "LocalUnitOID"
       }
      },
      {
       "UnitID": {
        "extension": "CC000123",
        "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
       },
       "UnitName": "Clinical chemistry A*",
       "UnitLocalID": {
        "extension": "",
        "root": "LocalUnitOID"
       }
      }
     ]
    },
    "HeadCareproviderUnit": {
     "UnitID": {
      "extension": "SE162321000024-0001",
      "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
     },
     "UnitLocalID": {
      "extension": "",
      "root": "LocalUnitOID"
     }
    },
    "HCMContact": {
     "HCMContactEnd": {
      "value": "20170609115612"
     },
     "HCMContacInternaltID": "97923",
     "target_id": {
      "extension": "SE162321000024-Cambio_Common_U:RcId:Contact:97923",
      "root": "1.2.752.129.2.1.2.1"
     },
     "HCMContactBegin": {
      "value": "20170609115612"
     },
     "HCMContactType": "Phone contact*",
     "ContactSecrecyLevels": [
      {
       "SecrecyLevel": ""
      }
     ],
     "HCMContactStatus": "Ankommen",
     "ContactPerformingUnit": "1062"
    },
    "RequestingUnit": {
     "UnitID": {
      "extension": "SE5565189692-101JW",
      "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
     },
     "UnitLocalID": {
      "extension": "",
      "root": "LocalUnitOID"
     }
    },
    "time_created": {
     "value": "20170609120310"
    },
    "AccessZoneUnit": {
     "UnitID": {
      "extension": "",
      "root": "1.2.752.129.2.1.4.1"
     },
     "UnitLocalID": {
      "extension": "",
      "root": "LocalUnitOID"
     }
    }
   }
  ]
 }
]
{
 "description": "Lista med svarsobjekt.",
 "items": {
  "description": "Lista med svarsrapporter där varje lista för närvarande endast innehåller 1 rapport.",
  "properties": {
   "ChemistryReportEHRExtract": {
    "items": {
     "description": "Objekt som beskriver svarsrapportens innehåll.",
     "properties": {
      "AccessZoneUnit": {
       "properties": {
        "UnitID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "UnitLocalID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "AttestingCareProviders": {
       "properties": {
        "AttestingCareProvider": {
         "items": {
          "properties": {
           "CareProviderID": {
            "properties": {
             "extension": {
              "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
              "type": "string"
             },
             "root": {
              "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
              "type": "string"
             }
            },
            "type": "object"
           },
           "CareProviderName": {
            "type": "string"
           },
           "CareProviderType": {
            "type": "string"
           },
           "ProviderPosition": {
            "properties": {
             "CareProviderPositionID": {
              "properties": {
               "extension": {
                "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
                "type": "string"
               },
               "root": {
                "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
                "type": "string"
               }
              },
              "type": "object"
             },
             "CareProviderPositionName": {
              "type": "string"
             }
            },
            "type": "object"
           }
          },
          "type": "object"
         },
         "type": "array"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "CareProviders": {
       "properties": {
        "CareProvider": {
         "items": {
          "properties": {
           "CareProviderUnit": {
            "properties": {
             "unitID": {
              "properties": {
               "extension": {
                "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
                "type": "string"
               },
               "root": {
                "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
                "type": "string"
               }
              },
              "type": "object"
             },
             "unitLocalID": {
              "properties": {
               "extension": {
                "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
                "type": "string"
               },
               "root": {
                "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
                "type": "string"
               }
              },
              "type": "object"
             }
            },
            "type": "object"
           },
           "CareProviderInternalID": {
            "items": {
             "properties": {
              "CareProviderID": {
               "properties": {
                "extension": {
                 "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
                 "type": "string"
                },
                "root": {
                 "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
                 "type": "string"
                }
               },
               "type": "object"
              },
              "CareProviderName": {
               "type": "string"
              },
              "CareProviderType": {
               "type": "string"
              },
              "ProviderPosition": {
               "properties": {
                "CareProviderPositionID": {
                 "properties": {
                  "extension": {
                   "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
                   "type": "string"
                  },
                  "root": {
                   "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
                   "type": "string"
                  }
                 },
                 "type": "object"
                },
                "CareProviderPositionName": {
                 "type": "string"
                }
               },
               "type": "object"
              }
             },
             "type": "object"
            },
            "type": "array"
           },
           "CareProviderType": {
            "type": "string"
           }
          },
          "type": "object"
         },
         "type": "array"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "Hcmcontact": {
       "properties": {
        "ContactPerformingUnit": {
         "type": "string"
        },
        "ContactSecrecyLevels": {
         "items": {
          "properties": {
           "SecrecyLevel": {
            "type": "string"
           }
          },
          "type": "object"
         },
         "type": "array"
        },
        "HCMContacInternaltID": {
         "type": "string"
        },
        "HCMContactBegin": {
         "properties": {
          "value": {
           "description": "Tidpunkt på formatet '20170609120306'",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "HCMContactEnd": {
         "properties": {
          "value": {
           "description": "Tidpunkt på formatet '20170609120306'",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "HCMContactStatus": {
         "type": "string"
        },
        "HCMContactType": {
         "type": "string"
        },
        "target_id": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "HeadCareproviderUnit": {
       "properties": {
        "UnitID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "UnitLocalID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "Patient": {
       "description": "Information om patienten.",
       "properties": {
        "PatientID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "PatientInternalID": {
         "type": "string"
        },
        "PatientName": {
         "properties": {
          "PatientFamilyName": {
           "type": "string"
          },
          "PatientGivenName": {
           "items": {
            "properties": {
             "qualifier": {
              "type": "string"
             },
             "value": {
              "type": "string"
             }
            },
            "type": "object"
           },
           "type": "array"
          },
          "PatientMiddleName": {
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "PatientProtectedId": {
         "type": "boolean"
        },
        "PatientSecrecyGroups": {
         "properties": {
          "Group": {
           "items": {
            "type": "string"
           },
           "type": "array"
          }
         },
         "type": "object"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "PerformingUnit": {
       "description": "Utförande enhet.",
       "properties": {
        "UnitID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "UnitLocalID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "ReceivingUnit": {
       "description": "Svarsmottagande enhet.",
       "properties": {
        "UnitID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "UnitLocalID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "Report": {
       "description": "Information om en svarsrapport.",
       "properties": {
        "ReportCommentary": {
         "type": "string"
        },
        "ReportDateTime": {
         "properties": {
          "value": {
           "description": "Tidpunkt på formatet '20170609120306'",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "ReportId": {
         "type": "string"
        },
        "ReportStatus": {
         "type": "string"
        },
        "ReportVersionDateTime": {
         "properties": {
          "value": {
           "description": "Tidpunkt på formatet '20170609120306'",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "SecrecyClassification": {
         "type": "string"
        },
        "TestResult": {
         "items": {
          "description": "Information om ett analyssvar.",
          "properties": {
           "AttestDateTime": {
            "properties": {
             "value": {
              "description": "Tidpunkt på formatet '20170609120306'",
              "type": "string"
             }
            },
            "type": "object"
           },
           "AttestingCareProviderId": {
            "properties": {
             "extension": {
              "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
              "type": "string"
             },
             "root": {
              "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
              "type": "string"
             }
            },
            "type": "object"
           },
           "IUPAC": {
            "type": "string"
           },
           "Pathological": {
            "type": "string"
           },
           "Range": {
            "type": "string"
           },
           "Result": {
            "type": "string"
           },
           "Status": {
            "type": "string"
           },
           "TestCommentary": {
            "type": "string"
           },
           "TestId": {
            "type": "string"
           },
           "TestName": {
            "type": "string"
           },
           "Unit": {
            "type": "string"
           },
           "rc_id": {
            "properties": {
             "extension": {
              "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
              "type": "string"
             },
             "root": {
              "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
              "type": "string"
             }
            },
            "type": "object"
           }
          },
          "type": "object"
         },
         "type": "array"
        },
        "rc_id": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "Request": {
       "description": "Information om remissen.",
       "properties": {
        "ClinicalInformation": {
         "items": {
          "description": "Information om en klinisk frågeställning.",
          "properties": {
           "Information": {
            "type": "string"
           },
           "Reply": {
            "type": "string"
           }
          },
          "type": "object"
         },
         "type": "array"
        },
        "CollectionDateTime": {
         "type": "string"
        },
        "CollectorsCommentary": {
         "type": "string"
        },
        "Priority": {
         "type": "string"
        },
        "RequestCommentary": {
         "type": "string"
        },
        "RequestDateTime": {
         "properties": {
          "value": {
           "description": "Tidpunkt på formatet '20170609120306'",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "RequestId": {
         "type": "string"
        },
        "rc_id": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "RequestingUnit": {
       "description": "Remitternade enhet.",
       "properties": {
        "UnitID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "UnitLocalID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "ResponsibleUnit": {
       "description": "Ansvarig vårdenhet.",
       "properties": {
        "UnitID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        },
        "UnitLocalID": {
         "properties": {
          "extension": {
           "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
           "type": "string"
          },
          "root": {
           "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
           "type": "string"
          }
         },
         "type": "object"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "Units": {
       "properties": {
        "Unit": {
         "description": "Lista med ingående enheter",
         "items": {
          "description": "Information om vårdenhet.",
          "properties": {
           "AccessZones": {
            "properties": {
             "AccessZoneID": {
              "items": {
               "properties": {
                "extension": {
                 "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
                 "type": "string"
                },
                "root": {
                 "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
                 "type": "string"
                }
               },
               "type": "object"
              },
              "type": "array"
             }
            },
            "type": "object"
           },
           "EmailAddresses": {
            "properties": {
             "Email": {
              "items": {
               "properties": {
                "EmailAddress": {
                 "type": "string"
                },
                "EmailComment": {
                 "type": "string"
                },
                "EmailType": {
                 "type": "string"
                }
               },
               "type": "object"
              },
              "type": "array"
             }
            },
            "type": "object"
           },
           "HeadCareproviderUnitID": {
            "properties": {
             "extension": {
              "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
              "type": "string"
             },
             "root": {
              "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
              "type": "string"
             }
            },
            "type": "object"
           },
           "PhoneNumbers": {
            "properties": {
             "Phone": {
              "items": {
               "properties": {
                "PhoneComment": {
                 "type": "string"
                },
                "PhoneNumber": {
                 "type": "string"
                },
                "PhoneType": {
                 "type": "string"
                }
               },
               "type": "object"
              },
              "type": "array"
             }
            },
            "type": "object"
           },
           "UnitAddresses": {
            "properties": {
             "UnitAddress": {
              "items": {
               "properties": {
                "UnitAddressAddress": {
                 "type": "string"
                },
                "UnitAddressCity": {
                 "type": "string"
                },
                "UnitAddressComment": {
                 "type": "string"
                },
                "UnitAddressCountry": {
                 "type": "string"
                },
                "UnitAddressCounty": {
                 "type": "string"
                },
                "UnitAddressGeographicalPlace": {
                 "type": "string"
                },
                "UnitAddressPostcode": {
                 "type": "string"
                },
                "UnitAddressType": {
                 "type": "string"
                }
               },
               "type": "object"
              },
              "type": "array"
             }
            },
            "type": "object"
           },
           "UnitID": {
            "properties": {
             "extension": {
              "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
              "type": "string"
             },
             "root": {
              "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
              "type": "string"
             }
            },
            "type": "object"
           },
           "UnitLocalID": {
            "properties": {
             "extension": {
              "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
              "type": "string"
             },
             "root": {
              "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
              "type": "string"
             }
            },
            "type": "object"
           },
           "UnitName": {
            "type": "string"
           },
           "UnitSecrecyGroups": {
            "properties": {
             "Group": {
              "items": {
               "type": "string"
              },
              "type": "array"
             }
            },
            "type": "object"
           }
          },
          "type": "object"
         },
         "type": "array"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "ehr_id": {
       "properties": {
        "extension": {
         "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
         "type": "string"
        },
        "root": {
         "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
         "type": "string"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "ehr_system": {
       "properties": {
        "extension": {
         "description": "Aktuellt värde (kod från kodverk)",
         "type": "string"
        },
        "root": {
         "description": "Identitet för använt kodverk (OID)",
         "type": "string"
        }
       },
       "type": "object"
      },
      "time_created": {
       "properties": {
        "value": {
         "description": "Tidpunkt på formatet '20170609120306'",
         "type": "string"
        }
       },
       "type": "object"
      }
     },
     "type": "object"
    },
    "type": "array"
   }
  },
  "type": "object"
 },
 "type": "array"
}

Response 401

Ogitligt token för åtkomst. Klienten måste begära ett nytt token från auktorisationsservern.

{
 "statusCode": 401,
 "message": "Invalid access token."
}
{
 "description": "Generiskt felmeddelande för samtliga system och applikationsfel.",
 "properties": {
  "statusCode": {
   "description": "HTTP status.",
   "type": "integer"
  },
  "message": {
   "description": "Felmeddelande i klartext.",
   "type": "integer"
  }
 },
 "type": "object"
}

Response 403

Otillräckligt OAuth2 scope för åtkomst.

{
 "statusCode": 403,
 "message": "Insufficient scope."
}
{
 "description": "Generiskt felmeddelande för samtliga system och applikationsfel.",
 "properties": {
  "statusCode": {
   "description": "HTTP status.",
   "type": "integer"
  },
  "message": {
   "description": "Felmeddelande i klartext.",
   "type": "integer"
  }
 },
 "type": "object"
}

Response 429

För många anrop per tidsenhet.

{
 "statusCode": 429,
 "message": "Rate limit is exceeded. Try again in 5 seconds."
}
{
 "description": "Generiskt felmeddelande för samtliga system och applikationsfel.",
 "properties": {
  "statusCode": {
   "description": "HTTP status.",
   "type": "integer"
  },
  "message": {
   "description": "Felmeddelande i klartext.",
   "type": "integer"
  }
 },
 "type": "object"
}

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.openservices.cambio.se/patients/chemistrylabreports/?startActionDateTime={string}&endActionDateTime={string}"
-H "patient: "
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"
-H "Authorization: {access token}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("patient", "");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", "{access token}");

      // Request parameters
      queryString["startActionDateTime"] = "{string}";
      queryString["endActionDateTime"] = "{string}";
      var uri = "https://api.openservices.cambio.se/patients/chemistrylabreports/?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.openservices.cambio.se/patients/chemistrylabreports/");

      builder.setParameter("startActionDateTime", "{string}");
      builder.setParameter("endActionDateTime", "{string}");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("patient", "");
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");
      request.setHeader("Authorization", "{access token}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "startActionDateTime": "{string}",
      "endActionDateTime": "{string}",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.openservices.cambio.se/patients/chemistrylabreports/?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("patient","");
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
        xhrObj.setRequestHeader("Authorization","{access token}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.openservices.cambio.se/patients/chemistrylabreports/";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"startActionDateTime={string}",
             @"endActionDateTime={string}",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"" forHTTPHeaderField:@"patient"];
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  [_request setValue:@"{access token}" forHTTPHeaderField:@"Authorization"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.openservices.cambio.se/patients/chemistrylabreports/');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'patient' => '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
  'Authorization' => '{access token}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'startActionDateTime' => '{string}',
  'endActionDateTime' => '{string}',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'patient': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
  'Authorization': '{access token}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'startActionDateTime': '{string}',
  'endActionDateTime': '{string}',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.openservices.cambio.se')
  conn.request("GET", "/patients/chemistrylabreports/?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'patient': '',
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
  'Authorization': '{access token}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'startActionDateTime': '{string}',
  'endActionDateTime': '{string}',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.openservices.cambio.se')
  conn.request("GET", "/patients/chemistrylabreports/?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.openservices.cambio.se/patients/chemistrylabreports/')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'startActionDateTime' => '{string}',
  'endActionDateTime' => '{string}'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['patient'] = ''
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request headers
request['Authorization'] = '{access token}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body