APIer

 1. Betalningsstatus

  Betalningsstatus för enskild bokning för en patient

   
 2. Bokade besök

  Bokade besök för en patient.

   
 3. Diagnoser

  Diagnoser för en patient.

   
 4. Journalanteckningar

  Journalanteckningar för en patient.

   
 5. Laboratoriesvar kemi

  Laboratoriesvar kemi för en patient.

   
 6. Läkemedelslista

  Läkemedelslista för en patient.

   
 7. Open Services

  Information om de APIer, Produkter och Applikationer som Open Services erbjuder på utvecklingsportalen.

   
 8. Patient

  Patientinformation för en patient.

   
 9. Referral request

  Referral requests for a patient

   
 10. Uppmärksamhetssignaler

  Uppmärksamhetssignaler för en patient