APIer

 1. Betalningsstatus

  Betalningsstatus för enskild bokning för en patient

   
 2. Bokade besök

  Bokade besök för en patient.

   
 3. Diagnoser

  Diagnoser för en patient.

   
 4. Journalanteckningar

  Journalanteckningar för en patient.

   
 5. Laboratoriesvar kemi

  Laboratoriesvar kemi för en patient.

   
 6. Läkemedelslista

  Läkemedelslista för en patient. Detta meddelande är enbart ett exempelmeddelande. Just nu sker framtagande av ett förenklat meddelande anpassat för ändamålet.

   
 7. Open Services

  Information om de APIer, Produkter och Applikationer som Open Services erbjuder på utvecklingsportalen.

   
 8. Patient

  Patientinformation för en patient.

   
 9. Uppmärksamhetssignaler

  Uppmärksamhetssignaler för en patient

   
 10. Vårdkontakter

  Vårdkontakter för en patient.